Stiftelsens ändamål

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels ge diakonalt ekonomiska bidrag.

Stiftelsen verkar i Aneboda, Asa och Bergs församlingar.

Stiftelsen bildades 2007 av Inge Magnusson. Stiftelsen förvaltas i enlighet med stadgarna. Stiftelsen förvaltas av en styrelse med säte i Bergs församling. Styrelsen har 5 ledamöter som representerar församlingarna Aneboda, Asa och Berg. Ledamot utses av kyrkorådet i Berg eller dess motsvarighet. Styrelseledamot skall vara medlem av Svenska kyrkan och utses för en tid av 3 år.