BIDRAG TILL EFTERGYMNASIAL UTBILDNING

Varje år delar stiftelsen ut bidrag till ungdomar som studerar efter gymnasiet. 

Sista ansökningsdag är den 11 december.

Stiftelsen kan dela ut bidrag till dig som uppfyller följande kriterier: 

  • har antagits till och påbörjat eftergymnasial utbildning

  • är under 30 år

  • är stadigvarande medlem i Svenska kyrkan

  • är folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar.

I vår uttagning tar stiftelsen bl.a. hänsyn till fördelningen mellan kvinnor och män, utbildningsinriktning, tidigare sökande, utbildningstid. Bidraget kan beviljas 1 gång per sökande.

Här hittar du Ansökningsblankett. 

Du skall personligen delta vid stipendieutdelning den 11/2 i Lammhult.


Diakonalt bidrag

Stiftelsen kan dela ut medel för diakonala ändamål.

Diakonalt bidrag kan ges efter ansökan till den som

  • vistas inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar.

  • är i behov av diakonalt ekonomiskt stöd.